Katrai skaņai

Katrai skaņai,
katram brīdim,
katrai lietai,
katram vārdam,
un katram pieskārienam ir
sava vērtība, lai to
ieraudzītu – jāatver acis.

Ervins Boikovs

Tikai tu un es

Tikai tu un es,
Tikai abi mēs,
Varēsim kopā ko spēt,
Jo mūsu draudzība –
Ir stiprāka nekā vējš,
Stiprāka nekā ūdens, uguns vai lietus.
Draudzība – tā ir lieta, ko nepārspēt nevienam!

Tev pretī veras mīļi skati

Tev pretī veras mīļi skati
Un rokas roku maigi skauj.
Teic draugu lūpas vēlējumu vārdus
Un skūpsts uz vaiga noskan kluss.

Draudzība sākas kā pasaka

Draudzība sākas kā pasaka,
Kā krāšņu ziedu vija,
Un beidzas arī kā pasaka
Ar diviem vārdiem Reiz bija…

Cieni mani, kā es Tevi

Cieni mani, kā es Tevi,-
Mūžam būsim mēs ar Tevi!
Veci draugi neierūs,-
Tie Tev allaž blakus būs!

Kad vēji vakardziesmu čukst

Kad vēji vakardziesmu čukst,
Un tālē zvaigznes mirdz,
Tad atceries, ka kaut kur pukst
Tev mīļa drauga sirds.

test