Dziedam, dziedam, laimi vēlam

Dziedam, dziedam, laimi vēlam,
Savam mīļam, dārgam dēlam.
Lai Tev dzīvē lielais spēks,
Kabatās, lai nav tev grēks.

Kā gadi nāk un aizsteidzas

Kā gadi nāk un aizsteidzas,
Tā paši nākam – ejam,
Kā gada laiki pārgrozās,
Tā smaidām – asras lejam.

Un pavasars un vasara
Brauc ātri it kā ratos.
Vēl dažam viss ir jādara,
Bet sarma mirdz jau matos.

Es jau sen šo dienu gaidu

Es jau sen šo dienu gaidu
Lai ar vienu platu smaidu,
Teiktu vienā peņēmienā,
Sveicu tevi dzimšanas diena!

Dzimšans dienā vēlu Tev

Dzimšans dienā vēlu Tev
To, ko pati vēlos sev.
Naudulaimipuķu vāzi,
Pudeli un lielu glāzi!

Ai, gadi, gadi, jūs dievi un velni,

Ai, gadigadi, jūs dievi un velni,
Un tomēr piedzimt un dzīvot ir prieks,-
Ja mākoņi uzbrūk darva un pelni,
Lai lietus mirdz zeltā un sudrabā sniegs.

test