Kas tur rībina

Kas tur rībina
Uz istabiņu?
Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām.
Tekat, [bērni], saņemiet
Basajām kājiņām.

Ziemassvētki sabraukuši

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām,
Koši sirmi kumelīni,
Pazeltīti iemauktīni.
Nu tik, bērni, sētienā
Basajām kājīnām!
Trīs reiz namu apskrejata
Mīkstajā sniedzīnā,
Sajēmuši Ziemassvētkus,
Savedata namīnā.