Zīmassvātki jatīdami

Zīmassvātki jatīdami,
Kaladō, kaladō,
Prosa cymdy, prosa zeču;
Moza cymdu jadētoja,
Zaļas auzas teirumā.

Ziemassvētki sabraukuši

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām.
Tekat, bērni, lejiņā,
Velkat svētkus kalniņā.

Ai bagāti Ziemassvētki

Ai bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši!
Tekam, veci, tekam, jauni,
Velkam svētkus kalniņā.

Ziemassvētku kumeliņi

Ziemassvētku kumeliņi
Sudrabiņa pakaviem;
No kalniņa pret kalniņu
Skrēja, ledu laupīdami.

test