Kar, māmiņa, šūpulīti

Kar, māmiņa, šūpulīti,
Kar pie loga istabā:
Lai izauga rakstītāja,
Grāmatiņu lasītāja.