Ziemassvētki sabraukuši

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām,
Koši sirmi kumelīni,
Pazeltīti iemauktīni.
Nu tik, bērni, sētienā
Basajām kājīnām!
Trīs reiz namu apskrejata
Mīkstajā sniedzīnā,
Sajēmuši Ziemassvētkus,
Savedata namīnā.