Nevajag skaitīt gadus

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien
Gadus tāpat naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

Kā gadi nāk un aizsteidzas

Kā gadi nāk un aizsteidzas,
Tā paši nākam – ejam,
Kā gada laiki pārgrozās,
Tā smaidām – asras lejam.

Un pavasars un vasara
Brauc ātri it kā ratos.
Vēl dažam viss ir jādara,
Bet sarma mirdz jau matos.