Ai, dvēsele brīnišķā tava

Ai, dvēsele brīnišķā tava,
Esi svētīts, ka man ir tāds draugs!
Es jūtu – no nicības skavas
Mums gars arvien brīvāks nu augs.