Ai, gadi, gadi, jūs dievi un velni,

Ai, gadigadi, jūs dievi un velni,
Un tomēr piedzimt un dzīvot ir prieks,-
Ja mākoņi uzbrūk darva un pelni,
Lai lietus mirdz zeltā un sudrabā sniegs.