Dzimšans dienā vēlu Tev

Dzimšans dienā vēlu Tev
To, ko pati vēlos sev.
Naudulaimipuķu vāzi,
Pudeli un lielu glāzi!