Nevajag skaitīt gadus

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien
Gadus tāpat naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!