Cik daudz gaismas uz ceļa

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet…
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O. Vācietis/