Kamēr auga Jāņu zāle

Kamēr auga Jāņu zāle
Tikmēr Jānis Jāņus svin,
Kad ir Jāņi nosvinēti,
Tad zālīte novītusi.