Tās vien bija Jāņu zāles

Tās vien bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Plūks rīta, saulītē,
Nebūs vairs Jāņu zāles.