Kaut mazliet sāp, bet gads ir garām.

Kaut mazliet sāp, bet gads ir garām.
Un tomēr gaiši – Jaunais nāk.
Lai bēdas ātri steidzas projām,
Lai sirds ik dienas līksmot māk.