Lai pie tavas pieres egle

Lai pie tavas pieres egle
Zaļu plaukstu maigi liek,
Lai neviena bēda tevi
Jaunā gadā nesatiek.