Lai piepildās visi tie sapņi

Lai piepildās visi tie sapņi,
Kas mīlēti, loloti, kamolā satīti,
Kā bērnības rakstainie dūraiņi –
Mīļākie, siltākie, vienīgie.