Kas to Lieldienu

Kas to Lieldienu
Iešūpoja,
Tam auga liniņi,
Tam kaņepītes.