Lieldienas rītā

Lieldienas rītā
Sarkana saule;
Māršiņas villainei
Sarkanas bārkstis.