Kad mēs tuvu klāt

Kad mēs tuvu klāt
Mūsu sirds mīļi saka jā.
Tu tuvu pienāci un kautrīgi aizgāji
Un tev līdzi mana jautrība.