Tu domā ka mīlestība ir spēle

Tu domā ka mīlestība ir spēle
Bet tā ir jūtas un sapņi kvēli – tāli
Es guļu tavās rokās
Un mūsu sirdis vienā ritmā pukst
Mūsu jūtas un sapņi ir vienādi
Bet nekā kopīga vairs nevar būt
Katram savs ceļš ejams!
Bet es lidoju pie tevīm
Ar sapņu un cerību spārniem
Pie Tevis!