Es meitiņa piedzērusi

Es meitiņa piedzērusi,
Man dozīte izkrituse;
Es jums lūdzu, ciema puiši,
Izpisuši, atrodiet!