Zibens spēra kūtī

Zibens spēra kūtī
Govis sāka pļūtīt
Zirgi sāka bubināt
Vecais dirsu šļubināt.