Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
Ved mūs pretim kādam baltam
Klusumam, aiz kura ir
Kaut kas mīļš, sen aizmirsts
Un pazaudēts, kas mums
Atkal no jauna jāatrod…
/K.Skalbe/