Kas pie Rīgas dumpējās

Kas pie Rīgas dumpējās
Apakš ledus Daugavā?
Ziemassvētki dumpējās,
Šurp nākdami Kurzemē.
Eita, bērniņi, sagaidāt
Ar basām kājņām.