Ziemassvētki sabraukuši

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām.
Eit’ laukā, saimenieki,
Saņemiet Ziemassvētkus.