Zīmassvātki jatīdami

Zīmassvātki jatīdami,
Kaladō, kaladō,
Prosa cymdy, prosa zeču;
Moza cymdu jadētoja,
Zaļas auzas teirumā.