Kas rībināja

Kas rībināja
Uz istabiņu?
Ziemassvētki dīdīja
Savus kumelinus
Laukāma pierēma,
Basāma kājām.
Neba vieni Ziemsvētki,
Dujsimti sulaiņi,
Dujsimti sulaiņi,
Bruņoti vīri,
Trīs simti sīkaju
Kanninu līdzi.