Ziemsvētki dancina

Ziemsvētki dancina
Sav’ kumeliņu:
Garām krētēm,
Dreijāti zābaki.